Materská škola Hemerkova 26, Košice

Dokumenty

Žiadosti a formuláre

2 percentá z dane - vyhlásenie
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Prijatie dieťaťa do MŠ
Žiadosť o priatie dieťaťa do MŠ
Žiadosť o predĺženie dochádzky
Žiadosť o predĺženie dochádzky dieťaťa z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky...
Splnomocnenie k preberaniu
Splnomocnenie k preberaniu dieťaťa z materskej školy.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia...

Pre deti a rodičov

Kalendár aktivít
Všeobecný kalendár aktivít počas školského roka
Pred nástupom do školy
Čo by malo vedieť 6-ročné dieťa pred nástupom do základnej školy...

Organizačné pokyny

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.
Mesačne poplatky
Prehľad mesačných poplatkov v materskej škole.
Školský poriadok 2021/2022
Školský poriadok materskej školy v školskom roku 2022/2023.
Ochrana osobných ídajov
Zásady ochrany osobných údajov.
DODATOK- spracúvanie osobných údajov
DODATOK- Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Sprievodca školským rokom 2022/2023
pedagogicko-organizačné pokyny
Poplatky
Prehľad pravidelných poplatkov.

Učebné osnovy

Február - Karneval, fašiangy
Karneval - Príde k nám divadlo - My sme malí muzikanti - Semafor, dopravný strážnik

Zverejňovanie faktúr

FA – nákup pracovných odevov str.2
FA – nákup pracovných odevov str.2
Nákup pracovných odevov
FA – nákup pracovných odevov str:1
FA- interaktívna tabuľa
FA- interaktívna tabuľa 19.12.2022
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) str.7
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) str.6
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) str,5
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) str.4
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) str.3
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) str.2
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) str. 1
Objednávka – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
objednávka – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) z dňa 10.11.2022
Nákup čistiace prostriedky
Nákup čistiace prostriedky str. 1 01.12.2022
Nákup čistiace prostriedky
Nákup čistiace prostriedky str. 2 01.12.2022
Faktúra interiérového vybavenia
Faktúra interiérového vybavenia pre MŠ 02.11.2022
Nákup hygienicke pomôcky
Nákup hygienických pomôcok 11.11.2022
Nákup didaktické pomôcky
Nákup didaktických pomôcok 08.11.2022
Objednávka na nákup interiérového vybavenia
Objednávka na nákup interiérového vybavenia pre MŠ. 20.10.2022
Nákup vytvarné pomôcky
Nákup výtvarných pomôcok 26.8.2022
Nákup čistiace prostriedky str. 1
Nákup čistiace prostriedky str. 1 23.08.2022
Nákup čistiace prostriedky str. 2
Nákup čistiace prostriedky str. 2 23.08.2022
Nákup čistiace prostriedky str. 1
Nákup čistiace prostriedky str. 1 12.5.2022
Nákup čistiace prostriedky str. 2
Nákup čistiace prostriedky str. 2 12.5.2022
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky 24.9.2020
nákup kanc.potr. pre MŠ
nákup kanc.potr. pre MŠ šk.rok.: 2021-2022
Nákup čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky str. 1, 06.12.2021
Nákup čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky str. 1, 06.12.2021
Nákup čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky str. 2, 06.12.2021
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky 19.6.2020
Ochranné pomôcky
FA – nákup ochranných pracovných pomôcok (OOPP) z dňa 22.10.2020
Objednávka OOPP
Objednávka OOPP z dňa 3.10.2020.
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky 25.11.2020
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky 02.02.2021
Nákup tonerov
Nákup tonerov 5.3.2021
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky 25.6.2021

Verejné obstarávanie potravín

Objednávka 1/2019
Rámcova objednávka č. 1/2019
Cenová ponuka I
MŠ Hemerkova 26 Košice_potraviny I. časť_01 2019 cenová ponuka
Cenová ponuka II
MŠ Hemerkova 26 Košice_potraviny II. časť_01 2019 cenová ponuka
Objednávka 2/2019
Rámcova objednávka č. 2/2019 - mäso a mäsové výrobky
Mäso
Príloha k Rámcovej objednávke č. 2/2019
Mäsové výrobky
Príloha k Rámcovej objednávke č. 2/2019
Objednávka 3/2019
Rámcova objednávka č. 3/2019 - zelenina a ovocie
Zelenina a ovocie
Príloha k Rámcovej objednávke č. 3/2019
Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice