O nás / Materská škola Hemerkova 26, Košice

O nás


Vitajte na našej webovej  stránkegif by Megan McNulty | via GIPHY sun shine | Sun gif, Giphy, Gif

                                 Materská škola  Hemerkova 26 v Košiciach                                   

Brány školy otvorila dňa 22.6.1988                                           

Nachádza sa v mestskej časti Košice-KVP v peknom prostredí na okraji sídliska, čo dáva možnosť vychádzok do prírody. 

V súčastnosti má 6 tried, ktoré navštevuje 110 detí vo veku od 2 do 6 rokov.

 Naša škôlka je štátna materská škola s celodennou výchovnou starostlivosťou, ktorej zriadovateľom je Mesto Košice. 

 Pracovný kolektív tvorí 13 erudovaných predškolských pedagógov a 7 zamestnancov.

 

 Detské mestečko

 

                                                                                                       Virtuálna priehladka

 

 

 

       

 

IMG_3700.jpg

Aktivity

Počas celého roka pripravujeme pre deti vyváženú zmes aktivít (pohyb - vzdelávanie - zábava), ktoré majú u detí za úlohu:
 • podporovať ich intelektuálny vývoj a nové vedomosti
 • podporovať zdravý rast a správny psychosomatický rast
 • osvojovať si základné pohybové návyky, schopnosti a zručnosti
 • posilňovať samostatnosť, rozhodnosť a zodpovednosť
 • podporovať spoločenský a sociálny intelekt
 • uvedomenie si svojej existencie v kolektíve
... a to všetko formou hier, aby to deti bavilo, aby to robili radi a s nadšením.

 

 

Športové aktivity

Tanečná príprava
 • realizujeme v spolupráci s CVČ
 • trénig v našej telocvični 1x týždenne
 • deti sa učia základné postoje a polohy, ich obmeny a cvičenie rovnováhy
Plavecký výcvik
 • organizujeme každý školský rok na mestskej krytej plavárni
 • deti sa učia základy plávania a dýchacie cvičenia
Vychádzky do prírody
 • pobyt na čerstvom vzduchu denne
 • vychádzky na lúku ku Myslave
 • vychádzky k vodárni - zbieranie prírodnín       
 • cvičenie v prírode
Lyžiarský výcvik                                                                                                            

Škola v prírode
IMG_3725.JPG

Kultúrno-zábavné aktivity

Počas celého roka pripravujeme pre deti vyváženú zmes aktivít (pohyb - vzdelávanie - zábava), ktoré majú u detí za úlohu:
 • podporovať ich intelektuálny vývoj a nové vedomosti
 • podporovať zdravý rast a správny psychosomatický rast
 • osvojovať si základné pohybové návyky, schopnosti a zručnosti
 • posilňovať samostatnosť, rozhodnosť a zodpovednosť
 • podporovať spoločenský a sociálny intelekt
 • uvedomenie si svojej existencie v kolektíve
... a to všetko formou hier, aby to deti bavilo, aby to robili radi a s nadšením.

Výučba angličtiny

Vyučovanie anglického jazyka prebieha v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou Edesta. Vyučovanie prebieha v odpoludňajších hodinách.

Pre rodičov pripravujeme 2x ročne otvorenú hodinu, na ktorej Vás radi privítame.
IMG_3724.JPG

Iné aktivity

Sme materská škola podporujúca zdravie. Našim cieľom je komplexné pôsobenie na vedomosti, postoje a motiváciu detí, aby sa pozitívne ovplyvnilo správanie k vlastnému zdraviu v celom vlastnom živote, posilňoval fyzickú, mentálnu a sociálnu pohodu.

Ďalšie aktivity:
 • environmentálný krúžok
 • práca s počítačom – programy, detské kútiky
 • práca s učebňou lego dacta
Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice