Kontakt / Materská škola Hemerkova 26, Košice

Kontakt

Materská škola
Hemerkova 26
040 23 Košice

Tel.: 055 / 643 65 68
Mobil: 0907 900 649
E-mail: hemerkova26@netkosice.sk
Web: www.hemerkova26.sk

Riaditeľka škôlky: Oľga Áčaiová

Hospodárka: Jana Tomiová
Vedúca ŠJ: Kvetoslava Krajňáková

 

I. trieda: Mária Vargová, Bc. Alena Antoníková 

II. trieda: Darina Nižnková, Mgr. Janka Záhorská

III. trieda: Mária Vojakovitsová, Bc.Karina Tomášová

IV. trieda: Blanka Tinková, Melánia Kuzmová

V. trieda: Oľga Ačaiová, Nikola Heribanová,                           Soňa Jakabovičova

VI. trieda: Ivana Moščovičová, Mária Kavarníková

Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice