Materská škola Hemerkova 26, Košice

Záleží nám na ich kvalite a ďalšom rozvoji.

.  

Dobrý deň, prosím o preposlanie dotazníka spokojnosti rodičom Vašich detí:

 

Vážení rodičia,

Mesto Košice je zriaďovateľom 34 základných škôl, 56 materských škôl a 5 základných umeleckých škôl. Záleží nám na ich kvalite a ďalšom rozvoji. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti so školou, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Výsledky tohto prieskumu prispejú k zlepšeniu jednotlivých aspektov našich škôl. Dotazník je anonymný, aktívny bude do 2.7.2023 a jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 10 minút. Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.

 

Link na vyplnenie dotazníka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OOdUNpiDx06XDU8ASYgmX9_hXXk20xBAl1RY6Du0andUQkFYMTNZSkJJQ0M0TkpYTlE2Tk5XTzdBMi4u

 

Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice