Materská škola Hemerkova 26, Košice

Informácie k poskytnutiu dotácie na stravu

27. august 2021


Automaticky majú nárok na obedy zadarmo len deti v hmotnej núdzi alebo z rodín na hranici životného minima.  Ostatní, ktorí chcú dotáciu na stravu, by mali materskej škole odovzdať čestné vyhlásenie, že nečerpajú zvýšený daňový bonus. Kto, naopak, dáva prednosť vyššiemu daňovému bonusu, nemusí oznamovať nič.

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Teda:
  • buď majú dieťa vo veku 6 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
  • ich dieťa ešte nemá 6 rokov a navštevuje posledný ročník MŠ (tzv. prípravku)
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok na tzv. zvýšený bonus.

Aby ste mali dotáciu poskytnutú od septembra 2021, je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie  vedúcej ŠJ do 6.9.2021 do 8:00 hod., (tí, ktorí predložili už v auguste, už nepredkladajú).

Dokumenty

Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. - docx
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. - PDF
Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice